MSC

obitelj

msc obitelj

 

Smjernice kruga prijatelja južno-njemačko austrijske provincije Misionara Srca Isusova
(odobreno od vijeća provincije dana 22.01.2009.)

1. Zajednički poziv redovnika i laika prema viđenju patera Jules Chevalier-a

„Pater Jules Chevalier bio je duboko dirnut potrebama ljudi svog vremena. Izbavljenje i spasenje vidio je u milosrdnoj ljubavi Oca, koja se objavljuje u Kristovom srcu. Dirnut tom ljubavlju i vođen Duhom Svetim, osnovao je u Crkvi zajednicu Misionara Presvetog Srca Isusovog.“ (Konstitucije i statuti Misionara Presvetog Srca Isusovog, br. 3).

Kako bi redovnička zajednica mogla ljudima uspješno prenijeti poruku Božje ljubavi, osnivač je ubrzo pozvao žene i muškarce da žive iz duhovnosti Srca Isusovog i podržavaju rad Misionara Srca Isusovog.

Krštenjem i krizmom svaki je kršćanin pozvan staviti svoj život u Kristovu službu i sudjelovati u izgradnji tijela Kristova (usp. II. Vatikanski koncil, „Lumen Gentium“ 33). Misionari Srca Isusovog zajedno s pridruženim članovima žele taj zajednički poziv dublje otkrivati i poticati. Stoga su žene i muškarci pozvani pobliže upoznati duhovnost Srca Isusovog i molbe osnivača, te redovničke zajednice diljem svijeta, kao i sudjelovati u njihovom poslanju.

Nosivi temelj zajedničkog puta je uvjerenje, ukorijenjeno u vjerovanju, da je Krist Uskrsli među nama. Plod svakog rada za Božje kraljevstvo utemeljeno je u povezanosti s Isusom Kristom. Tome služi sudjelovanje u liturgiji, prije svega euharistiji, te molitva.

Jules Chevalier

Objavljujte svuda ljubav Srca Isusovog.
Samo ona može donijeti spasenje svijeta.
— P. Jules Chevalier

2. Što mogu očekivati članovi kruga prijatelja?

 • Pratnju i pomoć, kako bi dublje spoznali i živjeli svoje vlastito poslanje koje proizlazi iz krštenja, te svoje karizme unijeli u crkvu.
 • Život u zajednici na tom putu, u kojoj se ljudi bolje upoznaju, te su zajedno u vjeri i sudjeluju u poslanju MSI (Misionara Srca Isusovog).

Misionari Srca Isusovog pomažu članovima kruga prijatelja upoznati bogatstvo duhovnosti Srca Isusovog.
Zajednički se raspravlja o problemima, te ih se pokušava riješiti priznavajući individualne sposobnosti. Za informaciju služe obavijesti provincijskih poglavlja, vijesti iz provincije i misija, MSI-kontakti i slično. Članovi kruga prijatelja slave svoju vjeru zajedno s MSI-kućnim zajednicama, prije svega na blagdan Srca Isusovog i prilikom drugih MSI-blagdana, te sudjeluju na danu Chevalier, svečenićkom ređenju i obljetnicama.

Ništa ne bi trebalo biti bliže našim srcima od toga
da ostale uvjerimo da je Isusov jaram sladak,
a njegovo breme lako
MSI-konstitucije 1877

3. Kako krug prijatelja može sudjelovati u poslanju misionara Srca Isusovog?

 • Produbljivanjem vlastitog vjerovanja u susretu s uskrslim Gospodinom tijekom euharistijskog slavlja, u slušanju i promišljanju njegove riječi i brige za ljubav, dobrotu, milosrđe i solidarnost.
 • Upoznavanjem duhovnosti Misionara Srca Isusovog i trudom za životnu povezanost s njima.
 • Zajedništvo s Misionarima Srca Isusovog može se ostvariti i obećanjem kojim se izražava vremenski ograničena ili trajna povezanost ponudom suradnje na izgradnji crkve ili dijaloga i nošenja poslanja.
 • Članovi kruga prijatelja kao znak jedinstva sa zajednicom Misionara Srca Isusovog diljem svijeta svakodnevno mole molitve Presvetom Srcu Isusovom i Našoj Divnoj Ženi Presvetog Srca Isusovog.

4. Organizacijska povezanost kruga prijatelja s provincijom

 • Superiori zajedno sa svojim kućnim zajednicama snose odgovornost za osnivanje kruga prijatelja.
 • Provincijal imenuje jednog brata iz zajednice za koordinatora. On se treba posvetiti poticanju i pratnji zainterisanih žena i muškaraca
 • Vodstvo kruga prijatelja preuzimaju žene i muškarci iz njegovog središta. MSI-zajednica vodi brigu u zajedništvu.
 • Ako se članovi obećanjem (zavjetom) uže vežu za redovničku zajednicu, to se može uz suglasnost provincijala i njegovog vijeća obilježiti slavljem, ako je moguće 08. prosinca na blagdan Bezgrešnog začeća Marijinog.
 • Konferencija superiora brine se za poticanje kruga prijatelja provincije tako da sastavlja programe i planira mogućnosti susreta. Predstavnici kruga prijatelja mogu sudjelovati na konferenciji superiora u pritom iznijeti svoje molbe.
 • Najmanje jednom godišnje krug prijatelja se susreće s provincijskim vodstvom na Godišnjoj skupštini.

 

TOP