MSC Youth camp in Croatia


Začetak kampa


MSC Youth camp in Croatia Svjedoci smo udaljavanja suvremena čovjeka od Crkve što je rezultiralo posebnom potrebom rada s mladima jer su oni pokazatelj stanja suvremena čovjeka i njegova odrastanja. Mladenačka dob je izrazito kritično razdoblje u kojoj dolaze do izražaja prve ozbiljnije krize, kao što suočavanje sa samim sobom, težnja za slobodom i autonomijom, sve do želje za potpunom slobodom i autonomijom. (Šimunović, M, Pastoral za novo lice Crkve, Zagreb, 2006., str. 29.)

Skladno tim promišljanjima na konferenciji europskih provincijala u svibnju 2014. u Valladolidu u Španjolskoj, rodila se ideja o organizaciji ljetnog kampa za mlade. Europski provincijali na prijedlog hrvatske Delegacije jednoglasno su se složili da će se prvi kamp u srpnju 2015. održati u Hrvatskoj. Hrvatski ogranak zajednice MSC-a donosi odluku u konzultaciji sa mjesnim svećenicima i biskupima da će se kao mjesto uzeti Pine Beach Resort Pakoštane koji zadovoljava sve dogovorene predviđene kriterije. Svrha kampa je jasna. Svi crkveni dokumenti naglašavaju da se mlade ne bi smjelo mlade osobe prepuštati bezciljnim lutanjima svakodnevicom već im je potrebno ponuditi vrijeme ispunjeno kulturnim, edukativnim,duhovni, sportskim i mnogim drugim kreativnim sadržajima planski osmišljenim u svrhu međunarodne povezanosti i suradnje. Naime, mladost mora biti svaćena kao doba neprekidne socijalizacije podređene raznim osobitostima ljudskog i kršćanskog odgoja u obitelji, školi i crkvi, te taj period stoga treba shvatiti kao period početka djelovanja u društvu crkvi i zajednica kao cjelini. (Usp. Directorium generale pro cathese 178) Postavljajući mladenačku dob kao stepenicu više u odrastanju, postavljaju se i veći zahtijevi onih koji u zajednicama mladih provode programe katoličkog odgoja i obrazovanja.

Republika Hrvatska kao geografski prostor čini sjecište puteva.Svoj duboki korijen nalazi u kršćanskoj tradiciji iz koje nesumnjivo proizlazi tradicija drgih naroda Eruope. To se manifestira u bogatoj kulturnoj baštini, duhovnom i materijalnom nasljeđu te otvorenosti i razumijevanju drugih naroda. Povezivanje naroda i kultura jedan je od glavnih ciljeva MSC ljetnog kampa za mlade.

Edukativno planski kurikulum - temeljne odrednice MSC Youth camp-a u Hrvatskoj.